Чартова дюжина (Наше радио, 13.07.2007) - Старый Телевизор
Чартова дюжина (Наше радио, 13.07.2007)