Маски-шоу (ОРТ, 1999) Маски в парке - Старый Телевизор
Маски-шоу (ОРТ, 1999) Маски в парке