Скоро на RU TV. Отбивка (RU TV, 2007) - Старый Телевизор
Скоро на RU TV. Отбивка (RU TV, 2007)