Час пик (ОРТ, 14.07.1998) Виктор Христиенко - Старый Телевизор